Dawniej AASA Polska, przekierowanie na SolCredit

Wszystkie opinie

Dawniej AASA Polska, przekierowanie na SolCredit

100% Kupiłbym tu ponownie

Opinie, skargi i doświadczenia klientów Napisz opinię

Poznaj niezależnie opinie, doświadczenia klientów oraz ich skargi! Dowiedz się o najlepszych sklepach online i dostawcach usług. Teraz klienci decydują, które sklepy są godne uwagi a które nie!

Uwaga: Co mówią nasi klienci?

A
Adrianna
Wszystkie chwilówki mają terminy płatności 30dni, to trochę mało, więc szukalam czegoś na dłużej, ale z drugiej strony nie na raty, bo potem prowizje są wieksze od samej pożyczki. Nie słyszałam wcz...Czytacz dalej

Wszystkie opinie (1)

 • Nie ma jeszcze żadnych opini!

  Znajdź firmy, z którymi masz doświadczenie i napisz o nich opinie! Twoje opinie przyczyniają się do większej przejrzystości rynku i zwiększają wiarygodność firm..

 • Zamówienie

  Serwis

  Cennik

  Dostawa

  Kupiłbym tu ponownie
  Ogólnie

  pożyczka

  Wszystkie chwilówki mają terminy płatności 30dni, to trochę mało, więc szukalam czegoś na dłużej, ale z drugiej strony nie na raty, bo potem prowizje są wieksze od samej pożyczki. Nie słyszałam wczesniej o Solcredit i na początku trochę się balam, ale obsługa jest w pełni profesjonalna, umowa bez żadnych kruczków no i fajna oferta. Potrzebowalam 2 tysięcy na nowy miejski rower, z uzywanym nie chciałam ryzykować, więc trzeba było wydac więcej pieniędzy. Ile pożyczyłam tyle oddałam, trochę mnie męczą smsy i mejle, bo mają teraz moje dane w bazie i ciągle podsyłają nowe oferty, ale poza tym to nie mam żadnych zastrzeżeń.


Inni również oglądali

Logo Miloan

Miloan

1 opinie

Miloan - serwis internetowego kredytu online Pożyczka online – najlepsza alternatywa w trudnej sytuacji finansowej. Szybko&Arin...

Logo Finzmo

Finzmo

3 opinie

Finzmo oferuje swoim klientom pomoc w znalezieniu odpowiedniego wsparcia finansowego. Dzięki wprowadzeniu nowoczesnych technologii gwara...

Logo Bancovo

Bancovo

1 opinie

Opinie o BancovoBANCOVO to pierwsza i jedyna w Polsce platforma, na której porównasz rzeczywiste oferty kredytów bankowych i p...

Logo Ferratum

Ferratum

1 opinie

Zanim skusisz siÄ™ na szybkÄ… pożyczkÄ™ od organizacji bankowych, musisz dowiedzieć siÄ...

Dawniej AASA Polska, przekierowanie na SolCredit

Aasa jest technologicznÄ… firmÄ… finansowÄ… XXI wieku o skandynawskich korzeniach, obecnÄ… na polskim rynku od 2012 roku. SpecjalizujÄ… siÄ™ w pożyczkach ratalnych dla konsumentów oraz maÅ‚ego biznesu, których udzielajÄ… w oparciu o wieloetapowy proces oceny kredytowej i zasady odpowiedzialnego pożyczania.

ŁączÄ… pozytywne cechy oferty banków z ofertÄ… firm pożyczkowych – szybkość, prostotÄ™, transparentność i bezpieczeÅ„stwo. Nie udzielajÄ… pożyczek krótkoterminowych (chwilówek), dbajÄ… o rozwój rynku i klientów.

Fundamentem dziaÅ‚alnoÅ›ci firmy jest odpowiedzialność - każdego dnia czujÄ… siÄ™ zobowiÄ…zani do uwzglÄ™dniania problematyki spoÅ‚ecznej oraz interesów swoich klientów, partnerów i pracowników.

Odpowiedzialność biznesowa

Od 2015 roku należą do czÅ‚onków Konferencji PrzedsiÄ™biorstw Finansowych. WspóÅ‚tworzyli Zasady Dobrych Praktyk Sprzedaży Produktów Kredytowych PrzedsiÄ™biorstw Zrzeszonych w Konferencji PrzedsiÄ™biorstw Finansowych w Polsce, które stanowiÄ… zbiór reguÅ‚ odpowiedzialnego pożyczania. PrzestrzegajÄ… ich w swoich codziennych praktykach biznesowych, odnoszÄ…cych siÄ™ do sprzedaży produktów kredytowych, dziÄ™ki czemu kilkukrotnie uzyskali Certyfikat Etyczny KPF.

W 2015 roku otrzymali również Certyfikat Odpowiedzialni w Biznesie, przyznawany przez ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. Dwa lata wczeÅ›niej uzyskali Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo, wydawany przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor.

Odpowiedzialność społeczna

Aktywnie angażujÄ… siÄ™ w dziaÅ‚ania z zakresu CSR, czyli spoÅ‚ecznej odpowiedzialnoÅ›ci biznesu. W odpowiedzi na problem wykluczenia cyfrowego osób dojrzaÅ‚ych, zwÅ‚aszcza kobiet miÄ™dzy 45. a 70. rokiem życia, zainicjowaliÅ›my w czerwcu 2017 roku ogólnopolskÄ… kampaniÄ™ spoÅ‚eczno-edukacyjnÄ… „Aasy Netu – bÄ…dźmy bliżej”. Z myÅ›lÄ… o takich osobach udostÄ™pnili bezpÅ‚atne materiaÅ‚y edukacyjne na platformie aasynetu.pl, sÅ‚użące do nauki podstaw korzystania z Internetu.

Przykłąd umowy pożyczki

Kwota pożyczki: 5000 złotych, roczna stopa: 10.

Okres Umowy:

Umowa obowiÄ…zuje przez okres od dnia jej zawarcia do dnia przewidzianego w harmonogramie na spÅ‚atÄ™ ostatniej raty. Pożyczka udzielana jest na okres 23 miesiÄ™cy od daty wypÅ‚aty pożyczki. Przez datÄ™ wypÅ‚aty pożyczki Strony rozumiejÄ… datÄ™ uznania rachunku Klienta kwotÄ… pożyczki. W przypadku gdy Klient zÅ‚ożyÅ‚ dyspozycjÄ™ wypÅ‚aty pożyczki z wykorzystaniem instrumentu pÅ‚atniczego, czeku lub poprzez usÅ‚ugÄ™ przekazu pocztowego, za datÄ™ wypÅ‚aty pożyczki Strony rozumiejÄ… datÄ™ wypÅ‚aty Å›rodków pieniężnych poprzez wykorzystanie takiego instrumentu pÅ‚atniczego, czeku lub przekazu pocztowego przez Klienta.

Liczba rat (miesięcznych): 23

Zasady i terminy spÅ‚aty pożyczki: Klient zobowiÄ…zany jest zwrócić kwotÄ™ pożyczki poprzez wpÅ‚atÄ™ rat kapitaÅ‚owych i odsetek, powiÄ™kszonych o opÅ‚atÄ™ administracyjnÄ… i opÅ‚atÄ™ przygotowawczÄ… oraz ewentualne koszty dodatkowe, na rachunek Pożyczkodawcy wskazany w Umowie w 23 miesiÄ™cznych ratach, w terminach pÅ‚atnoÅ›ci okreÅ›lonych zgodnie z UmowÄ… i zgodnie z harmonogramem. OpÅ‚ata przygotowawcza (jednorazowa): 300 zÅ‚otych OpÅ‚ata Przygotowawcza pokrywa koszty Pożyczkodawcy poniesione i bezpoÅ›rednio zwiÄ…zane z przygotowaniem Umowy, badaniem zdolnoÅ›ci kredytowej Klienta w bazach wewnÄ™trznych oraz zewnÄ™trznych, doprowadzeniem do jej podpisania przez obydwie strony oraz jej dostarczeniem Klientowi.

OpÅ‚ata przygotowawcza jest rozdzielona proporcjonalnie do liczby rat pożyczki i uiszczana przez Klienta częściowo w raz z każdą ratą w terminach spÅ‚aty rat. Prowizja (jednorazowa) 2880.00 zÅ‚otych Prowizja jest rozdzielona proporcjonalnie do liczby rat pożyczki i uiszczana przez Klienta częściowo w raz z każdą̨ ratą w terminach spÅ‚aty rat. Prowizja nie ulega zmianie w okresie obowiÄ…zywania Umowy i nie jest zwiÄ…zana z okresem na jaki udzielona jest pożyczka. W szczególnoÅ›ci, przypisanie części prowizji do rat pożyczki nie oznacza, że prowizja stanowi wynagrodzenie Pożyczkodawcy z tytuÅ‚u rozÅ‚ożonego w czasie korzystania przez Klienta z kapitaÅ‚u pożyczki.

Podziel siÄ™ swojÄ… opiniÄ…

Masz życzenie odnośnie do Aasa.pl? Podziel się swoją opinią na ten temat!