NiezależnaOpinia

  Opinie Dawniej AASA Polska, przekierowanie na SolCredit

  Aasa jest technologicznÄ… firmÄ… finansowÄ… XXI wieku o skandynawskich korzeniach, obecnÄ… na polskim rynku od 2012 roku. SpecjalizujÄ… siÄ™ w pożyczkach ratalnych dla konsumentów oraz maÅ‚ego biznesu, których udzielajÄ… w oparciu o wieloetapowy proces oceny kredytowej i zasady odpowiedzialnego pożyczania.

  ŁączÄ… pozytywne cechy oferty banków z ofertÄ… firm pożyczkowych – szybkość, prostotÄ™, transparentność i bezpieczeÅ„stwo. Nie udzielajÄ… pożyczek krótkoterminowych (chwilówek), dbajÄ… o rozwój rynku i klientów.

  Fundamentem dziaÅ‚alnoÅ›ci firmy jest odpowiedzialność - każdego dnia czujÄ… siÄ™ zobowiÄ…zani do uwzglÄ™dniania problematyki spoÅ‚ecznej oraz interesów swoich klientów, partnerów i pracowników.

  Odpowiedzialność biznesowa

  Od 2015 roku należą do czÅ‚onków Konferencji PrzedsiÄ™biorstw Finansowych. WspóÅ‚tworzyli Zasady Dobrych Praktyk Sprzedaży Produktów Kredytowych PrzedsiÄ™biorstw Zrzeszonych w Konferencji PrzedsiÄ™biorstw Finansowych w Polsce, które stanowiÄ… zbiór reguÅ‚ odpowiedzialnego pożyczania. PrzestrzegajÄ… ich w swoich codziennych praktykach biznesowych, odnoszÄ…cych siÄ™ do sprzedaży produktów kredytowych, dziÄ™ki czemu kilkukrotnie uzyskali Certyfikat Etyczny KPF.

  W 2015 roku otrzymali również Certyfikat Odpowiedzialni w Biznesie, przyznawany przez ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. Dwa lata wczeÅ›niej uzyskali Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo, wydawany przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor.

  Jak uzyskać 5000 zł pożyczki z Funduszu Pracy

  Odpowiedzialność społeczna

  Aktywnie angażujÄ… siÄ™ w dziaÅ‚ania z zakresu CSR, czyli spoÅ‚ecznej odpowiedzialnoÅ›ci biznesu. W odpowiedzi na problem wykluczenia cyfrowego osób dojrzaÅ‚ych, zwÅ‚aszcza kobiet miÄ™dzy 45. a 70. rokiem życia, zainicjowaliÅ›my w czerwcu 2017 roku ogólnopolskÄ… kampaniÄ™ spoÅ‚eczno-edukacyjnÄ… „Aasy Netu – bÄ…dźmy bliżej”. Z myÅ›lÄ… o takich osobach udostÄ™pnili bezpÅ‚atne materiaÅ‚y edukacyjne na platformie aasynetu.pl, sÅ‚użące do nauki podstaw korzystania z Internetu.

  Przykłąd umowy pożyczki

  Kwota pożyczki: 5000 złotych, roczna stopa: 10.

  Okres Umowy:

  Umowa obowiÄ…zuje przez okres od dnia jej zawarcia do dnia przewidzianego w harmonogramie na spÅ‚atÄ™ ostatniej raty. Pożyczka udzielana jest na okres 23 miesiÄ™cy od daty wypÅ‚aty pożyczki. Przez datÄ™ wypÅ‚aty pożyczki Strony rozumiejÄ… datÄ™ uznania rachunku Klienta kwotÄ… pożyczki. W przypadku gdy Klient zÅ‚ożyÅ‚ dyspozycjÄ™ wypÅ‚aty pożyczki z wykorzystaniem instrumentu pÅ‚atniczego, czeku lub poprzez usÅ‚ugÄ™ przekazu pocztowego, za datÄ™ wypÅ‚aty pożyczki Strony rozumiejÄ… datÄ™ wypÅ‚aty Å›rodków pieniężnych poprzez wykorzystanie takiego instrumentu pÅ‚atniczego, czeku lub przekazu pocztowego przez Klienta.

  Liczba rat (miesięcznych): 23

  Zasady i terminy spÅ‚aty pożyczki: Klient zobowiÄ…zany jest zwrócić kwotÄ™ pożyczki poprzez wpÅ‚atÄ™ rat kapitaÅ‚owych i odsetek, powiÄ™kszonych o opÅ‚atÄ™ administracyjnÄ… i opÅ‚atÄ™ przygotowawczÄ… oraz ewentualne koszty dodatkowe, na rachunek Pożyczkodawcy wskazany w Umowie w 23 miesiÄ™cznych ratach, w terminach pÅ‚atnoÅ›ci okreÅ›lonych zgodnie z UmowÄ… i zgodnie z harmonogramem. OpÅ‚ata przygotowawcza (jednorazowa): 300 zÅ‚otych OpÅ‚ata Przygotowawcza pokrywa koszty Pożyczkodawcy poniesione i bezpoÅ›rednio zwiÄ…zane z przygotowaniem Umowy, badaniem zdolnoÅ›ci kredytowej Klienta w bazach wewnÄ™trznych oraz zewnÄ™trznych, doprowadzeniem do jej podpisania przez obydwie strony oraz jej dostarczeniem Klientowi.

  OpÅ‚ata przygotowawcza jest rozdzielona proporcjonalnie do liczby rat pożyczki i uiszczana przez Klienta częściowo w raz z każdą ratą w terminach spÅ‚aty rat. Prowizja (jednorazowa) 2880.00 zÅ‚otych Prowizja jest rozdzielona proporcjonalnie do liczby rat pożyczki i uiszczana przez Klienta częściowo w raz z każdą̨ ratą w terminach spÅ‚aty rat. Prowizja nie ulega zmianie w okresie obowiÄ…zywania Umowy i nie jest zwiÄ…zana z okresem na jaki udzielona jest pożyczka. W szczególnoÅ›ci, przypisanie części prowizji do rat pożyczki nie oznacza, że prowizja stanowi wynagrodzenie Pożyczkodawcy z tytuÅ‚u rozÅ‚ożonego w czasie korzystania przez Klienta z kapitaÅ‚u pożyczki.

  Podziel siÄ™ swojÄ… opiniÄ…

  Masz życzenie odnośnie do Aasa.pl? Podziel się swoją opinią na ten temat!

  Dawniej AASA Polska, przekierowanie na SolCredit
  Opinie, skargi i doświadczenia klientów (0)

  10
  100% Kupiłbym tu ponownie!
  Zamówienie
  rating
  10
  Serwis
  rating
  10
  Cennik
  rating
  10
  Dostawa
  rating
  10

  Wszystkie opinie

  Poznaj niezależnie opinie, doświadczenia klientów oraz ich skargi! Dowiedz się o najlepszych sklepach online i dostawcach usług. Teraz klienci decydują, które sklepy są godne uwagi a które nie!

  Napisz wlasną opinię o Dawniej AASA Polska, przekierowanie na SolCredit

  Twoja opinia

  FAQ

  Czy Dawniej AASA Polska, przekierowanie na SolCredit jest firmą godną zaufania?

  Obecnie mamy 0 opinii klientów o Dawniej AASA Polska, przekierowanie na SolCredit. Firma otrzymała średnią ocenę w wysokości 10/10, a 100% recenzentów wskazało, że ponownie kupiliby produkt tej marki.

  Jakie usługi lub produkty oferuje Dawniej AASA Polska, przekierowanie na SolCredit?

  Dawniej AASA Polska, przekierowanie na SolCredit działa głównie w kategorii Pożyczki, a dokładniej w Mortgages, Loans, Loan Comparison sites.

  Przeczytałem wszystkie recenzje. Co teraz?

  Spodobały ci się recenzje? Jeżeli tak, to złóż zamówienie bez wahania na Dawniej AASA Polska, przekierowanie na SolCredit . Jeżeli nie, możesz znaleźć wiele innych brands na naszej stronie.