Credissimo

Wszystkie opinie

Credissimo

100% Kupiłbym tu ponownie

Opinie, skargi i doświadczenia klientów Napisz opinię

Poznaj niezależnie opinie, doświadczenia klientów oraz ich skargi! Dowiedz się o najlepszych sklepach online i dostawcach usług. Teraz klienci decydują, które sklepy są godne uwagi a które nie!

Uwaga: Co mówią nasi klienci?

A
Andrzej

Wszystkie opinie (1)

 • Nie ma jeszcze żadnych opini!

  Znajdź firmy, z którymi masz doświadczenie i napisz o nich opinie! Twoje opinie przyczyniają się do większej przejrzystości rynku i zwiększają wiarygodność firm..

 • Zamówienie

  Serwis

  Cennik

  Dostawa

  Kupiłbym tu ponownie
  Ogólnie

  -

  O.K.


Inni również oglądali

Logo Miloan

Miloan

1 opinie

Miloan - serwis internetowego kredytu online Pożyczka online – najlepsza alternatywa w trudnej sytuacji finansowej. Szybko&Arin...

Logo Finzmo

Finzmo

3 opinie

Finzmo oferuje swoim klientom pomoc w znalezieniu odpowiedniego wsparcia finansowego. Dzięki wprowadzeniu nowoczesnych technologii gwara...

Logo Bancovo

Bancovo

1 opinie

Opinie o BancovoBANCOVO to pierwsza i jedyna w Polsce platforma, na której porównasz rzeczywiste oferty kredytów bankowych i p...

Logo Ferratum

Ferratum

1 opinie

Zanim skusisz siÄ™ na szybkÄ… pożyczkÄ™ od organizacji bankowych, musisz dowiedzieć siÄ...

Credissimo

Opinie o Credissimo

Credissimo to dynamiczna spóÅ‚ka high-tech i jedna z najszybciej rozwijajÄ…cych siÄ™ struktur FinTech w niebankowym sektorze finansowym. Jako niebankowa instytucja finansowa, oferuje klientom szybkie pożyczki konsumenckie w razie pilnej potrzeby krótkoterminowego dofinansowania. Credissimo to przede wszystkim firma zorientowana na klienta. KierujÄ…c siÄ™ chÄ™ciÄ… bycia maksymalnie przydatnym i wygodnym dla każdego klienta, ulepszajÄ… usÅ‚ugi, dostosowujÄ… siÄ™ do indywidualnych potrzeb każdego z nich.

Elastyczne i szybkie finansowanie

Inaczej niż u wiÄ™kszoÅ›ci pożyczkodawców, to Ty wybierasz dokÅ‚adnÄ… kwotÄ™, którÄ… chcesz otrzymać, jak również dokÅ‚adnie okreÅ›lasz termin zwrotu. Oprocentowanie zmienia siÄ™ w zależnoÅ›ci od wybranej kwoty i od okresu w jakim z niej korzystasz. Podczas skÅ‚adania wniosku, możesz wielokrotnie dokonywać zmian, dopóki nie bÄ™dziesz caÅ‚kowicie usatysfakcjonowany.

Pożyczki krótkoterminowe

W przeciwieÅ„stwie do kart kredytowych, gdzie konsumenci mogÄ… pozwolić sobie na opóźnienia w spÅ‚acie kredytu, w Credissimo trzeba spÅ‚acać pożyczkÄ™ zawsze w ustalonym terminie, abyÅ› mógÅ‚ skorzystać z usÅ‚ug zawsze, kiedy bÄ™dziesz potrzebowaÅ‚. W przypadku braku zwrotu pożyczki w ustalonym terminie, okreÅ›lajÄ… maksymalny okres spÅ‚aty, w trakcie którego oprocentowanie nie wzrasta.

Przejrzyste warunki

ObliczajÄ… caÅ‚kowitÄ… kwotÄ™ do zwrotu, o czym CiÄ™ informujemy przed otrzymaniem pożyczki. W kwocie tej jest zawarte caÅ‚kowite oprocentowanie, co daje pewność, że wszystko jest jasne. Nigdy nie zmieniajÄ… oprocentowania za wybrany okres spÅ‚aty pożyczki. Tylko kiedy nie przestrzegasz warunków umowy i nie spÅ‚acasz pożyczki na czas, koszty zwiÄ…zane ze spÅ‚atÄ… zwiÄ™kszajÄ… siÄ™.

Całkowicie online

SkÅ‚adanie wniosku o pożyczkÄ™ i podpisanie umowy odbywa siÄ™ w caÅ‚oÅ›ci online. DysponujÄ… oprogramowaniem, które w krótkim terminie przetwarza dużą liczbÄ™ wniosków pożyczkowych. Akceptowane sÄ… tylko te wnioski, o których majÄ… pewność, że bÄ™dÄ… spÅ‚acane regularnie.

Zaświadczenie

SpóÅ‚ka posiada zaÅ›wiadczenie i numer rejestracyjny wydane przez Krajowy Rejestr SÄ…dowy, jak również jest zarejestrowanym administratorem danych osobowych.

Wskazówki

Strona internetowa credissimo.pl oferuje usÅ‚ugi finansowe z jasnymi instrukcjami jak z nich korzystać. ZachÄ™cajÄ… wszystkich, aby pomyÅ›leli dwa razy zanim wezmÄ… szybkÄ… pożyczkÄ™, ponieważ oczekujÄ… spÅ‚aty na czas. OferujÄ… także indywidualne rozwiÄ…zanie dla każdego klienta.

Zaufanie

StarajÄ… siÄ™ budować odpowiedzialne i solidne relacje z każdym klientem. W przeciwieÅ„stwie do innych firm, nie oferujÄ… nierealnych pożyczek wyÅ‚Ä…cznie w celu zwrócenia uwagi konsumentów. UdzielajÄ… pożyczek do 10 000 zÅ‚otych. JeÅ›li skÅ‚adasz wniosek o pożyczkÄ™ po raz pierwszy i wskażesz maksymalnÄ… sumÄ™, jest możliwe, że otrzymasz mniejszÄ… kwotÄ™ niż wskazanej. BiorÄ… pod uwagÄ™ różne czynniki. W każdym razie, jeÅ›li spÅ‚acisz swojÄ… pierwszÄ… pożyczkÄ™ w terminie, Twój rating wzrasta. To daje szansÄ™, aby uzyskać żądanÄ… kwotÄ™ lub wyższÄ…, przy ubieganiu siÄ™ o kolejnÄ… pożyczkÄ™. Jest to szczególnie ważne dla lojalnych klientów z doskonaÅ‚Ä… historiÄ… kredytowÄ….

Za co jesteś odpowiedzialny, biorąc szybką pożyczkę?

Szybka pożyczka nie jest decyzjÄ…, którÄ… podejmuje siÄ™ bez namysÅ‚u. Należy pamiÄ™tać, że po otrzymaniu pieniÄ™dzy jesteÅ› zobowiÄ…zany do przestrzegania warunków umowy. Sam decydujesz, czy zÅ‚ożysz wniosek o przyznanie pożyczki, ważne, zrobić to, tylko kiedy bÄ™dziesz pewny, że jesteÅ› w stanie zwrócić pieniÄ…dze na czas.

Pozostaw swojÄ… opiniÄ™ o Credissimo

Czy masz wiedzÄ™ na temat Credissimo? Twoja informacja może pomóc potencjalnym klientom w podjÄ™ciu decyzji czy skorzystać z usÅ‚ug Credissimo. Każda opinia jest dla nas ważna i pomaga w zapewnieniu najlepszej jakoÅ›ci poziomu usÅ‚ug naszym klientom.