NiezależnaOpinia

  Opinie Dawniej AASA Polska, przekierowanie na SolCredit

  Aasa jest technologicznÄ… firmÄ… finansowÄ… XXI wieku o skandynawskich korzeniach, obecnÄ… na polskim rynku od 2012 roku. SpecjalizujÄ… siÄ™ w pożyczkach ratalnych dla konsumentów oraz maÅ‚ego biznesu, których udzielajÄ… w oparciu o wieloetapowy proces oceny kredytowej i zasady odpowiedzialnego pożyczania.

  ŁączÄ… pozytywne cechy oferty banków z ofertÄ… firm pożyczkowych – szybkość, prostotÄ™, transparentność i bezpieczeÅ„stwo. Nie udzielajÄ… pożyczek krótkoterminowych (chwilówek), dbajÄ… o rozwój rynku i klientów.

  Fundamentem dziaÅ‚alnoÅ›ci firmy jest odpowiedzialność - każdego dnia czujÄ… siÄ™ zobowiÄ…zani do uwzglÄ™dniania problematyki spoÅ‚ecznej oraz interesów swoich klientów, partnerów i pracowników.

  Odpowiedzialność biznesowa

  Od 2015 roku należą do czÅ‚onków Konferencji PrzedsiÄ™biorstw Finansowych. WspóÅ‚tworzyli Zasady Dobrych Praktyk Sprzedaży Produktów Kredytowych PrzedsiÄ™biorstw Zrzeszonych w Konferencji PrzedsiÄ™biorstw Finansowych w Polsce, które stanowiÄ… zbiór reguÅ‚ odpowiedzialnego pożyczania. PrzestrzegajÄ… ich w swoich codziennych praktykach biznesowych, odnoszÄ…cych siÄ™ do sprzedaży produktów kredytowych, dziÄ™ki czemu kilkukrotnie uzyskali Certyfikat Etyczny KPF.

  W 2015 roku otrzymali również Certyfikat Odpowiedzialni w Biznesie, przyznawany przez ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. Dwa lata wczeÅ›niej uzyskali Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo, wydawany przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor.

  Jak uzyskać 5000 zł pożyczki z Funduszu Pracy

  Odpowiedzialność społeczna

  Aktywnie angażujÄ… siÄ™ w dziaÅ‚ania z zakresu CSR, czyli spoÅ‚ecznej odpowiedzialnoÅ›ci biznesu. W odpowiedzi na problem wykluczenia cyfrowego osób dojrzaÅ‚ych, zwÅ‚aszcza kobiet miÄ™dzy 45. a 70. rokiem życia, zainicjowaliÅ›my w czerwcu 2017 roku ogólnopolskÄ… kampaniÄ™ spoÅ‚eczno-edukacyjnÄ… „Aasy Netu – bÄ…dźmy bliżej”. Z myÅ›lÄ… o takich osobach udostÄ™pnili bezpÅ‚atne materiaÅ‚y edukacyjne na platformie aasynetu.pl, sÅ‚użące do nauki podstaw korzystania z Internetu.

  Przykłąd umowy pożyczki

  Kwota pożyczki: 5000 złotych, roczna stopa: 10.

  Okres Umowy:

  Umowa obowiÄ…zuje przez okres od dnia jej zawarcia do dnia przewidzianego w harmonogramie na spÅ‚atÄ™ ostatniej raty. Pożyczka udzielana jest na okres 23 miesiÄ™cy od daty wypÅ‚aty pożyczki. Przez datÄ™ wypÅ‚aty pożyczki Strony rozumiejÄ… datÄ™ uznania rachunku Klienta kwotÄ… pożyczki. W przypadku gdy Klient zÅ‚ożyÅ‚ dyspozycjÄ™ wypÅ‚aty pożyczki z wykorzystaniem instrumentu pÅ‚atniczego, czeku lub poprzez usÅ‚ugÄ™ przekazu pocztowego, za datÄ™ wypÅ‚aty pożyczki Strony rozumiejÄ… datÄ™ wypÅ‚aty Å›rodków pieniężnych poprzez wykorzystanie takiego instrumentu pÅ‚atniczego, czeku lub przekazu pocztowego przez Klienta.

  Liczba rat (miesięcznych): 23

  Zasady i terminy spÅ‚aty pożyczki: Klient zobowiÄ…zany jest zwrócić kwotÄ™ pożyczki poprzez wpÅ‚atÄ™ rat kapitaÅ‚owych i odsetek, powiÄ™kszonych o opÅ‚atÄ™ administracyjnÄ… i opÅ‚atÄ™ przygotowawczÄ… oraz ewentualne koszty dodatkowe, na rachunek Pożyczkodawcy wskazany w Umowie w 23 miesiÄ™cznych ratach, w terminach pÅ‚atnoÅ›ci okreÅ›lonych zgodnie z UmowÄ… i zgodnie z harmonogramem. OpÅ‚ata przygotowawcza (jednorazowa): 300 zÅ‚otych OpÅ‚ata Przygotowawcza pokrywa koszty Pożyczkodawcy poniesione i bezpoÅ›rednio zwiÄ…zane z przygotowaniem Umowy, badaniem zdolnoÅ›ci kredytowej Klienta w bazach wewnÄ™trznych oraz zewnÄ™trznych, doprowadzeniem do jej podpisania przez obydwie strony oraz jej dostarczeniem Klientowi.

  OpÅ‚ata przygotowawcza jest rozdzielona proporcjonalnie do liczby rat pożyczki i uiszczana przez Klienta częściowo w raz z każdą ratą w terminach spÅ‚aty rat. Prowizja (jednorazowa) 2880.00 zÅ‚otych Prowizja jest rozdzielona proporcjonalnie do liczby rat pożyczki i uiszczana przez Klienta częściowo w raz z każdą̨ ratą w terminach spÅ‚aty rat. Prowizja nie ulega zmianie w okresie obowiÄ…zywania Umowy i nie jest zwiÄ…zana z okresem na jaki udzielona jest pożyczka. W szczególnoÅ›ci, przypisanie części prowizji do rat pożyczki nie oznacza, że prowizja stanowi wynagrodzenie Pożyczkodawcy z tytuÅ‚u rozÅ‚ożonego w czasie korzystania przez Klienta z kapitaÅ‚u pożyczki.

  Podziel siÄ™ swojÄ… opiniÄ…

  Masz życzenie odnośnie do Aasa.pl? Podziel się swoją opinią na ten temat!

  Dawniej AASA Polska, przekierowanie na SolCredit
  Opinie, skargi a doświadczenie klijentow (0)

  10
  100% Będę kupować tutaj nadal!
  Zamówienie
  rating
  10
  Serwis
  rating
  10
  Cennik
  rating
  10
  Dostava
  rating
  10

  Wszystkie opinie

  Czytaj o doswiadczeniach klientów, niezależnie opinie oraz skargi! Dowiedż się o najlepszych (online) sklepach. Wspólnie zdecydujemy, które sklepy są godne naszey uwagi a które nie!

  Napisz wlasną opinię o Dawniej AASA Polska, przekierowanie na SolCredit

  Twoja opinia

  FAQ

  Czy Dawniej AASA Polska, przekierowanie na SolCredit jest firmą godną zaufania?

  Obecnie jest 1 opinia klienta o Dawniej AASA Polska, przekierowanie na SolCredit. Średnio firma otrzymała ocenę w wysokości 10/10, a 100% recenzentów wskazało, że ponownie kupiliby produkt tej markę.

  Jakie usługi lub produkty oferuje Dawniej AASA Polska, przekierowanie na SolCredit?

  Dawniej AASA Polska, przekierowanie na SolCredit działa głównie w kategorii Pożyczki, a dokładniej w Mortgages, Loans, Loan Comparison sites.

  Przeczytałem wszystkie recenzje. Co teraz?

  Você teve uma impressão positiva das avaliações? Nesse caso, você pode fazer seu pedido no site da Dawniej AASA Polska, przekierowanie na SolCredit com confiança. Caso contrário, você pode encontrar muitas outras marcas para ler no nosso site!