NiezależnaOpinia

  Opinie Dawniej AASA Polska, przekierowanie na SolCredit

  Aasa jest technologiczną firmą finansową XXI wieku o skandynawskich korzeniach, obecną na polskim rynku od 2012 roku. Specjalizują się w pożyczkach ratalnych dla konsumentów oraz małego biznesu, których udzielają w oparciu o wieloetapowy proces oceny kredytowej i zasady odpowiedzialnego pożyczania.

  Łączą pozytywne cechy oferty banków z ofertą firm pożyczkowych – szybkość, prostotę, transparentność i bezpieczeństwo. Nie udzielają pożyczek krótkoterminowych (chwilówek), dbają o rozwój rynku i klientów.

  Fundamentem działalności firmy jest odpowiedzialność - każdego dnia czują się zobowiązani do uwzględniania problematyki społecznej oraz interesów swoich klientów, partnerów i pracowników.

  Odpowiedzialność biznesowa

  Od 2015 roku należą do członków Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych. Współtworzyli Zasady Dobrych Praktyk Sprzedaży Produktów Kredytowych Przedsiębiorstw Zrzeszonych w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, które stanowią zbiór reguł odpowiedzialnego pożyczania. Przestrzegają ich w swoich codziennych praktykach biznesowych, odnoszących się do sprzedaży produktów kredytowych, dzięki czemu kilkukrotnie uzyskali Certyfikat Etyczny KPF.

  W 2015 roku otrzymali również Certyfikat Odpowiedzialni w Biznesie, przyznawany przez ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. Dwa lata wcześniej uzyskali Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo, wydawany przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor.

  Odpowiedzialność społeczna

  Aktywnie angażują się w działania z zakresu CSR, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu. W odpowiedzi na problem wykluczenia cyfrowego osób dojrzałych, zwłaszcza kobiet między 45. a 70. rokiem życia, zainicjowaliśmy w czerwcu 2017 roku ogólnopolską kampanię społeczno-edukacyjną „Aasy Netu – bądźmy bliżej”. Z myślą o takich osobach udostępnili bezpłatne materiały edukacyjne na platformie aasynetu.pl, służące do nauki podstaw korzystania z Internetu.

  Przykłąd umowy pożyczki

  Kwota pożyczki: 5000 złotych, roczna stopa: 10.

  Okres Umowy:

  Umowa obowiązuje przez okres od dnia jej zawarcia do dnia przewidzianego w harmonogramie na spłatę ostatniej raty. Pożyczka udzielana jest na okres 23 miesięcy od daty wypłaty pożyczki. Przez datę wypłaty pożyczki Strony rozumieją datę uznania rachunku Klienta kwotą pożyczki. W przypadku gdy Klient złożył dyspozycję wypłaty pożyczki z wykorzystaniem instrumentu płatniczego, czeku lub poprzez usługę przekazu pocztowego, za datę wypłaty pożyczki Strony rozumieją datę wypłaty środków pieniężnych poprzez wykorzystanie takiego instrumentu płatniczego, czeku lub przekazu pocztowego przez Klienta.

  Liczba rat (miesięcznych): 23

  Zasady i terminy spłaty pożyczki: Klient zobowiązany jest zwrócić kwotę pożyczki poprzez wpłatę rat kapitałowych i odsetek, powiększonych o opłatę administracyjną i opłatę przygotowawczą oraz ewentualne koszty dodatkowe, na rachunek Pożyczkodawcy wskazany w Umowie w 23 miesięcznych ratach, w terminach płatności określonych zgodnie z Umową i zgodnie z harmonogramem. Opłata przygotowawcza (jednorazowa): 300 złotych Opłata Przygotowawcza pokrywa koszty Pożyczkodawcy poniesione i bezpośrednio związane z przygotowaniem Umowy, badaniem zdolności kredytowej Klienta w bazach wewnętrznych oraz zewnętrznych, doprowadzeniem do jej podpisania przez obydwie strony oraz jej dostarczeniem Klientowi.

  Opłata przygotowawcza jest rozdzielona proporcjonalnie do liczby rat pożyczki i uiszczana przez Klienta częściowo w raz z każdą ratą w terminach spłaty rat. Prowizja (jednorazowa) 2880.00 złotych Prowizja jest rozdzielona proporcjonalnie do liczby rat pożyczki i uiszczana przez Klienta częściowo w raz z każdą̨ ratą w terminach spłaty rat. Prowizja nie ulega zmianie w okresie obowiązywania Umowy i nie jest związana z okresem na jaki udzielona jest pożyczka. W szczególności, przypisanie części prowizji do rat pożyczki nie oznacza, że prowizja stanowi wynagrodzenie Pożyczkodawcy z tytułu rozłożonego w czasie korzystania przez Klienta z kapitału pożyczki.

  Podziel się swoją opinią

  Masz życzenie odnośnie do Aasa.pl? Podziel się swoją opinią na ten temat!

  Dawniej AASA Polska, przekierowanie na SolCredit
  Opinie, skargi a doświadczenie klijentow (0)

  10
  100% Będę kupować tutaj nadal!
  Zamówienie
  rating
  10
  Serwis
  rating
  10
  Cennik
  rating
  10
  Dostava
  rating
  10

  Wszystkie opinie

  Czytaj o doswiadczeniach klientów, niezależnie opinie oraz skargi! Dowiedż się o najlepszych (online) sklepach. Wspólnie zdecydujemy, które sklepy są godne naszey uwagi a które nie!

  Napisz wlasną opinię o Dawniej AASA Polska, przekierowanie na SolCredit

  Twoja opinia