NiezależnaOpinia

  Opinie AASA dla Biznesu

  Aasa jest technologicznÄ… firmÄ… finansowÄ… XXI wieku o skandynawskich korzeniach, obecnÄ… na polskim rynku od 2012 roku. SpecjalizujÄ… siÄ™ w pożyczkach ratalnych dla konsumentów oraz maÅ‚ego biznesu, których udzielajÄ… w oparciu o wieloetapowy proces oceny kredytowej i zasady odpowiedzialnego pożyczania.

  ŁączÄ… pozytywne cechy oferty banków z ofertÄ… firm pożyczkowych – szybkość, prostotÄ™, transparentność i bezpieczeÅ„stwo. Nie udzielajÄ… pożyczek krótkoterminowych (chwilówek), dbajÄ… o rozwój rynku i klientów.

  Fundamentem dziaÅ‚alnoÅ›ci firmy jest odpowiedzialność - każdego dnia czujÄ… siÄ™ zobowiÄ…zani do uwzglÄ™dniania problematyki spoÅ‚ecznej oraz interesów swoich klientów, partnerów i pracowników.

  Odpowiedzialność biznesowa

  Od 2015 roku należą do czÅ‚onków Konferencji PrzedsiÄ™biorstw Finansowych. WspóÅ‚tworzyli Zasady Dobrych Praktyk Sprzedaży Produktów Kredytowych PrzedsiÄ™biorstw Zrzeszonych w Konferencji PrzedsiÄ™biorstw Finansowych w Polsce, które stanowiÄ… zbiór reguÅ‚ odpowiedzialnego pożyczania. PrzestrzegajÄ… ich w swoich codziennych praktykach biznesowych, odnoszÄ…cych siÄ™ do sprzedaży produktów kredytowych, dziÄ™ki czemu kilkukrotnie uzyskali Certyfikat Etyczny KPF.

  W 2015 roku otrzymali również Certyfikat Odpowiedzialni w Biznesie, przyznawany przez ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. Dwa lata wczeÅ›niej uzyskali Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo, wydawany przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor.

  AASA DLA BIZNESU - opinie, warunki kredytu, przegląd firmy

  Proces ubiegania się o pożyczkę w Aasa

  Polska w całości odbywa się przez Internet, jest więc bardzo prosty i szybki.

  Nie wymagamy:

  dokumentów rejestracyjnych

  dokumentów ksiÄ™gowych lub bankowych

  poręczeń zabezpieczeń

  A wszystko po to, by dostosować się do Twoich oczekiwań. Aby otrzymać pożyczkę powinieneś spełniać jedynie poniższe warunki:

  mieć zarejestrowaną w Polsce działalność gospodarczą. O pożyczkę możesz zawnioskować już chwilę po zarejestrowaniu.

  nie figurować w rejestrze dÅ‚użników BIG (InfoMonitor, ERIF lub KRD);

  posiadać stały adres zamieszkania w Polsce;

  Proste kroki ubegania się o pożyczkę AASA dla biznesu:

  Wybierz kwotę i okres spłaty pożyczki na naszej stronie internetowej http://aasadlabiznesu.pl

  DecyzjÄ™ o przyznaniu pożyczki otrzymasz bÅ‚yskawicznie, maksymalnie w ciÄ…gu godziny. PrawidÅ‚owo wypeÅ‚niony i kompletny wniosek przyspieszy naszÄ… decyzjÄ™, którÄ… przekażemy Ci telefonicznie bÄ…dź mailowo.

  Zawarcie lub zmiana Umowy pożyczki, która miaÅ‚aby powodować obowiÄ…zek wypÅ‚aty kwoty Pożyczki na inny numer rachunku bankowego niż wskazany przez Klienta we wczeÅ›niej zawartej z PożyczkodawcÄ… w formie pisemnej Umowie pożyczki, wymaga wymiany oÅ›wiadczeÅ„ woli w formie pisemnej pod rygorem nieważnoÅ›ci.

  Klient zobowiÄ…zany jest do niezwÅ‚ocznego informowania Pożyczkodawcy o zmianie danych osobowych, w szczególnoÅ›ci adresu do korespondencji lub zamieszkania, numeru telefonu i adresu e-mail. W przypadku niewykonania zobowiÄ…zania okreÅ›lonego w zdaniu poprzedzajÄ…cym, Klient zobowiÄ…zany bÄ™dzie do pokrycia bezpoÅ›rednich kosztów zwiÄ…zanych z wykonanymi przez PożyczkodawcÄ™ czynnoÅ›ciami majÄ…cymi na celu uzyskanie informacji o aktualnych danych osobowych Pożyczkobiorcy w wysokoÅ›ci kosztów poniesionych w tym celu.

  Jeżeli jakakolwiek nowa umowa pożyczki została zawarta lub zmieniona z wykorzystaniem oświadczeń woli składanych w postaci elektronicznej, Pożyczkodawca ma prawo żądać zwrotu Pożyczki zgodnie z nowo ustalonymi warunkami umowy wraz z odsetkami, opłatami administracyjnymi i kosztami udzielenia Pożyczki oraz innymi indywidualnie uzgodnionymi kosztami. Klient ma prawo odstąpić od każdej nowo zawartej umowy na takich samych warunkach jak określone w niniejszej Umowie. Termin na odstąpienie od każdej nowej umowy pożyczki zawartej przy wykorzystaniu oświadczeń woli składanych elektronicznie liczony jest od daty doręczenia Klientowi potwierdzenia zawarcia nowej umowy lub jej zmiany.

  Podziel siÄ™ swojÄ… opiniÄ…

  Masz życzenie odnośnie do Aasadlabiznesu.pl? Podziel się swoją opinią na ten temat!

  AASA dla Biznesu
  Opinie, skargi i doświadczenia klientów (0)

  10
  100% Kupiłbym tu ponownie!
  Zamówienie
  rating
  10
  Serwis
  rating
  10
  Cennik
  rating
  10
  Dostawa
  rating
  10

  Wszystkie opinie

  Poznaj niezależnie opinie, doświadczenia klientów oraz ich skargi! Dowiedz się o najlepszych sklepach online i dostawcach usług. Teraz klienci decydują, które sklepy są godne uwagi a które nie!

  Napisz wlasną opinię o AASA dla Biznesu

  Twoja opinia

  FAQ

  Czy AASA dla Biznesu jest firmą godną zaufania?

  Obecnie mamy 0 opinii klientów o AASA dla Biznesu. Firma otrzymała średnią ocenę w wysokości 10/10, a 100% recenzentów wskazało, że ponownie kupiliby produkt tej marki.

  Jakie usługi lub produkty oferuje AASA dla Biznesu?

  AASA dla Biznesu działa głównie w kategorii Pożyczki, a dokładniej w Mortgages, Loans, Loan Comparison sites.

  Przeczytałem wszystkie recenzje. Co teraz?

  Spodobały ci się recenzje? Jeżeli tak, to złóż zamówienie bez wahania na AASA dla Biznesu . Jeżeli nie, możesz znaleźć wiele innych brands na naszej stronie.