NiezależnaOpinia

  Opinie AASA dla Biznesu

  Aasa jest technologiczną firmą finansową XXI wieku o skandynawskich korzeniach, obecną na polskim rynku od 2012 roku. Specjalizują się w pożyczkach ratalnych dla konsumentów oraz małego biznesu, których udzielają w oparciu o wieloetapowy proces oceny kredytowej i zasady odpowiedzialnego pożyczania.

  Łączą pozytywne cechy oferty banków z ofertą firm pożyczkowych – szybkość, prostotę, transparentność i bezpieczeństwo. Nie udzielają pożyczek krótkoterminowych (chwilówek), dbają o rozwój rynku i klientów.

  Fundamentem działalności firmy jest odpowiedzialność - każdego dnia czują się zobowiązani do uwzględniania problematyki społecznej oraz interesów swoich klientów, partnerów i pracowników.

  Odpowiedzialność biznesowa

  Od 2015 roku należą do członków Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych. Współtworzyli Zasady Dobrych Praktyk Sprzedaży Produktów Kredytowych Przedsiębiorstw Zrzeszonych w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, które stanowią zbiór reguł odpowiedzialnego pożyczania. Przestrzegają ich w swoich codziennych praktykach biznesowych, odnoszących się do sprzedaży produktów kredytowych, dzięki czemu kilkukrotnie uzyskali Certyfikat Etyczny KPF.

  W 2015 roku otrzymali również Certyfikat Odpowiedzialni w Biznesie, przyznawany przez ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. Dwa lata wcześniej uzyskali Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo, wydawany przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor.

  Proces ubiegania się o pożyczkę w Aasa

  Polska w całości odbywa się przez Internet, jest więc bardzo prosty i szybki.

  Nie wymagamy:

  dokumentów rejestracyjnych

  dokumentów księgowych lub bankowych

  poręczeń zabezpieczeń

  A wszystko po to, by dostosować się do Twoich oczekiwań. Aby otrzymać pożyczkę powinieneś spełniać jedynie poniższe warunki:

  mieć zarejestrowaną w Polsce działalność gospodarczą. O pożyczkę możesz zawnioskować już chwilę po zarejestrowaniu.

  nie figurować w rejestrze dłużników BIG (InfoMonitor, ERIF lub KRD);

  posiadać stały adres zamieszkania w Polsce;

  Proste kroki ubegania się o pożyczkę AASA dla biznesu:

  Wybierz kwotę i okres spłaty pożyczki na naszej stronie internetowej http://aasadlabiznesu.pl

  Decyzję o przyznaniu pożyczki otrzymasz błyskawicznie, maksymalnie w ciągu godziny. Prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek przyspieszy naszą decyzję, którą przekażemy Ci telefonicznie bądź mailowo.

  Zawarcie lub zmiana Umowy pożyczki, która miałaby powodować obowiązek wypłaty kwoty Pożyczki na inny numer rachunku bankowego niż wskazany przez Klienta we wcześniej zawartej z Pożyczkodawcą w formie pisemnej Umowie pożyczki, wymaga wymiany oświadczeń woli w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  Klient zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Pożyczkodawcy o zmianie danych osobowych, w szczególności adresu do korespondencji lub zamieszkania, numeru telefonu i adresu e-mail. W przypadku niewykonania zobowiązania określonego w zdaniu poprzedzającym, Klient zobowiązany będzie do pokrycia bezpośrednich kosztów związanych z wykonanymi przez Pożyczkodawcę czynnościami mającymi na celu uzyskanie informacji o aktualnych danych osobowych Pożyczkobiorcy w wysokości kosztów poniesionych w tym celu.

  Jeżeli jakakolwiek nowa umowa pożyczki została zawarta lub zmieniona z wykorzystaniem oświadczeń woli składanych w postaci elektronicznej, Pożyczkodawca ma prawo żądać zwrotu Pożyczki zgodnie z nowo ustalonymi warunkami umowy wraz z odsetkami, opłatami administracyjnymi i kosztami udzielenia Pożyczki oraz innymi indywidualnie uzgodnionymi kosztami. Klient ma prawo odstąpić od każdej nowo zawartej umowy na takich samych warunkach jak określone w niniejszej Umowie. Termin na odstąpienie od każdej nowej umowy pożyczki zawartej przy wykorzystaniu oświadczeń woli składanych elektronicznie liczony jest od daty doręczenia Klientowi potwierdzenia zawarcia nowej umowy lub jej zmiany.

  Podziel się swoją opinią

  Masz życzenie odnośnie do Aasadlabiznesu.pl? Podziel się swoją opinią na ten temat!

  AASA dla Biznesu
  Opinie, skargi a doświadczenie klijentow (0)

  10
  100% Będę kupować tutaj nadal!
  Zamówienie
  rating
  10
  Serwis
  rating
  10
  Cennik
  rating
  10
  Dostava
  rating
  10

  Wszystkie opinie

  Czytaj o doswiadczeniach klientów, niezależnie opinie oraz skargi! Dowiedż się o najlepszych (online) sklepach. Wspólnie zdecydujemy, które sklepy są godne naszey uwagi a które nie!

  Napisz wlasną opinię o AASA dla Biznesu

  Twoja opinia