NiezależnaOpinia

  Opinie PrepayWay

  PrepayWay AG jest szwajcarskim holdingiem produkujÄ…cym ekosystem blockchain, który upraszcza i usprawnia miÄ™dzynarodowÄ… wspóÅ‚pracÄ™, kontraktowanie i pÅ‚atnoÅ›ci dla firm z wielu branż.

  O PrepayWay

  PomysÅ‚ na PrepayWay narodziÅ‚ siÄ™ w Szwajcarii, gdzie informatyka, bankowość, biznes miÄ™dzynarodowy i prawnicy zebrali siÄ™, by zrewolucjonizować procesy biznesowe. PochodzÄ…cy z wielu Å›rodowisk zawodowych nasz zróżnicowany zespóÅ‚ poÅ›wiÄ™cony jest tworzeniu ekosystemu, który uÅ‚atwia bezpieczne, szybkie, przejrzyste transakcje handlowe, a jednoczeÅ›nie zmniejsza koszty transakcji.

  SmartArb zostaÅ‚ stworzony w celu Å›wiadczenia alternatywnych usÅ‚ug rozwiÄ…zywania sporów (ADR). Aby zapewnić najwyższÄ… jakość usÅ‚ug ADR po rozsÄ…dnych kosztach, SmartArb Å›ciÅ›le wspóÅ‚pracuje z neutralnymi i doradcami certyfikowanymi przez Chartered Institute of Arbitrators, JAMS i innymi uznanymi instytucjami ADR. SmartArb ma wÅ‚asne wzorcowe klauzule dotyczÄ…ce umów handlowych oraz wÅ‚asny zestaw zasad, które strony mogÄ… odwoÅ‚ywać siÄ™ w umowach handlowych (ex ante) i umowach arbitrażowych (expost). SmartArb Å›wiadczy usÅ‚ugi ADR dla wielu branż i dla wielu rodzajów transakcji handlowych. Lista neutralnych sugerowanych przez SmartArb obejmuje również ekspertów posiadajÄ…cych wiedzÄ™ na temat wielu systemów prawnych i biegÅ‚oÅ›ci we wszystkich gÅ‚ównych jÄ™zykach. SmartArb rozwija specjalnÄ… wiedzÄ™ fachowÄ… w zakresie sporów wynikajÄ…cych z inteligentnych umów.

  MiÄ™dzynarodowe transakcje handlowe przed pojawieniem siÄ™ Internetu byÅ‚y w dużym stopniu ograniczone do dużych zakÅ‚adów, których zdolność finansowa pozwalaÅ‚a na przetwarzanie odpowiednich dokumentów i dokonywanie niezbÄ™dnych pÅ‚atnoÅ›ci na rzecz odpowiednich stron zaangażowanych w Å‚aÅ„cuch dostaw transakcji. Mimo że Internet pomógÅ‚ w usprawnieniu procesu dziÄ™ki znacznemu skróceniu czasu poÅ›wiÄ™canego na komunikacjÄ™, uczyniÅ‚ on bardzo maÅ‚o usprawnienia procesu; tradycyjne metody przetwarzania dokumentów prawnych, takie jak umowy i inne odpowiednie weryfikacje, sÄ… nadal stosowane, co powoduje znaczne straty czasu, pieniÄ™dzy i innych cennych zasobów.

  Oferta firmy

  MisjÄ… PrepayWay jest usuniÄ™cie wspomnianego obciążenia poprzez integracjÄ™ zdecentralizowanego Å‚aÅ„cucha blokowego i samowystarczalnych inteligentnych umów z procesami biznesowymi w celu wprowadzenia nowego paradygmatu w handlu miÄ™dzynarodowym. W szczególnoÅ›ci PrepayWay oferuje:

  – prawnie wiążące wzory umów opracowane przez ekspertów prawnych zgodnie z odpowiednimi krajowymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi i przetÅ‚umaczone na wiele jÄ™zyków;

  – samowystarczalne inteligentne umowy zawierajÄ…ce zakodowane warunki umów;

  – zintegrowana brama do cyfrowych i walutowych transakcji walutowych obsÅ‚ugiwanych przez licencjonowanych partnerów depozytowych;

  – transgraniczne zdecentralizowane rozwiÄ…zanie finansowe;

  – bezpieczne przechowywanie zapisów inteligentnych umów i transakcji na blockchain;

  – skuteczne i możliwe do wyegzekwowania rozstrzyganie sporów przez SmartArb, MiÄ™dzynarodowy Inteligentny Instytut Mediacji i Arbitrażu.

  Å»adna pojedyncza firma nie może uwolnić potencjaÅ‚u samego blockchain. PrepayWay Blockchain Ecosystem integruje blockchain z istniejÄ…cymi funkcjami biznesowymi, wykorzystujÄ…c go do generowania wartoÅ›ci i przyspieszenia wzrostu. Efektem tej synergii bÄ™dÄ… możliwoÅ›ci strategicznego partnerstwa i dostÄ™pu do innowacyjnych technologii. Porównaj ofertÄ™ firmy z konkurencjÄ… naszej stronie.

  Opinia końcowa

  Pojawienie siÄ™ technologii blockchain zapoczÄ…tkowaÅ‚o nowÄ… erÄ™ transakcji bez zaufania, w których dwie lub wiÄ™cej stron może Å‚atwo przeprowadzać transakcje bez koniecznoÅ›ci sprawdzania wiarygodnoÅ›ci, autentycznoÅ›ci i integralnoÅ›ci transakcji przez stronÄ™ trzeciÄ…. Weźmy na przykÅ‚ad nabywcÄ™ we Francji, zainteresowanego dokonaniem przedpÅ‚aty na kredyt hipoteczny w Hiszpanii, jeÅ›li zaangażowane strony nie chcÄ… dokonywać transakcji opartych na zaufaniu (co jest okropnym pomysÅ‚em), istnieje potrzeba zweryfikowania przez kupujÄ…cego autentyczność wykazu, wÅ‚asność nieruchomoÅ›ci i zapewnienie, że odpowiednie dokumenty sÄ… nienaruszone. Proces ten jest bardzo nieefektywny, co powoduje znaczne marnotrawstwo cennych zasobów.

  Zastosowanie technologii blockchain poprzez ekosystem Prepayway znaczÄ…co zwiÄ™ksza wydajność handlu miÄ™dzynarodowego przy jednoczesnym zmniejszeniu czasu poÅ›wiÄ™conego na tradycyjne procesy. Ekosystem Prepayway ma wiele rozwiÄ…zaÅ„, które można Å‚atwo zintegrować z tradycyjnymi firmami.

  PrepayWay
  Opinie, skargi i doświadczenia klientów (0)

  10
  100% Kupiłbym tu ponownie!
  Zamówienie
  rating
  10
  Serwis
  rating
  10
  Cennik
  rating
  10
  Dostawa
  rating
  10

  Wszystkie opinie

  Poznaj niezależnie opinie, doświadczenia klientów oraz ich skargi! Dowiedz się o najlepszych sklepach online i dostawcach usług. Teraz klienci decydują, które sklepy są godne uwagi a które nie!

  Napisz wlasną opinię o PrepayWay

  Twoja opinia

  FAQ

  Czy PrepayWay jest firmą godną zaufania?

  Obecnie mamy 0 opinii klientów o PrepayWay. Firma otrzymała średnią ocenę w wysokości 10/10, a 100% recenzentów wskazało, że ponownie kupiliby produkt tej marki.

  Jakie usługi lub produkty oferuje PrepayWay?

  PrepayWay działa głównie w kategorii Finanse, a dokładniej w Inwestycja.

  Przeczytałem wszystkie recenzje. Co teraz?

  Spodobały ci się recenzje? Jeżeli tak, to złóż zamówienie bez wahania na PrepayWay . Jeżeli nie, możesz znaleźć wiele innych brands na naszej stronie.