NiezależnaOpinia

  Opinie PrepayWay

  PrepayWay AG jest szwajcarskim holdingiem produkujÄ…cym ekosystem blockchain, który upraszcza i usprawnia miÄ™dzynarodowÄ… wspóÅ‚pracÄ™, kontraktowanie i pÅ‚atnoÅ›ci dla firm z wielu branż.

  O PrepayWay

  PomysÅ‚ na PrepayWay narodziÅ‚ siÄ™ w Szwajcarii, gdzie informatyka, bankowość, biznes miÄ™dzynarodowy i prawnicy zebrali siÄ™, by zrewolucjonizować procesy biznesowe. PochodzÄ…cy z wielu Å›rodowisk zawodowych nasz zróżnicowany zespóÅ‚ poÅ›wiÄ™cony jest tworzeniu ekosystemu, który uÅ‚atwia bezpieczne, szybkie, przejrzyste transakcje handlowe, a jednoczeÅ›nie zmniejsza koszty transakcji.

  SmartArb zostaÅ‚ stworzony w celu Å›wiadczenia alternatywnych usÅ‚ug rozwiÄ…zywania sporów (ADR). Aby zapewnić najwyższÄ… jakość usÅ‚ug ADR po rozsÄ…dnych kosztach, SmartArb Å›ciÅ›le wspóÅ‚pracuje z neutralnymi i doradcami certyfikowanymi przez Chartered Institute of Arbitrators, JAMS i innymi uznanymi instytucjami ADR. SmartArb ma wÅ‚asne wzorcowe klauzule dotyczÄ…ce umów handlowych oraz wÅ‚asny zestaw zasad, które strony mogÄ… odwoÅ‚ywać siÄ™ w umowach handlowych (ex ante) i umowach arbitrażowych (expost). SmartArb Å›wiadczy usÅ‚ugi ADR dla wielu branż i dla wielu rodzajów transakcji handlowych. Lista neutralnych sugerowanych przez SmartArb obejmuje również ekspertów posiadajÄ…cych wiedzÄ™ na temat wielu systemów prawnych i biegÅ‚oÅ›ci we wszystkich gÅ‚ównych jÄ™zykach. SmartArb rozwija specjalnÄ… wiedzÄ™ fachowÄ… w zakresie sporów wynikajÄ…cych z inteligentnych umów.

  MiÄ™dzynarodowe transakcje handlowe przed pojawieniem siÄ™ Internetu byÅ‚y w dużym stopniu ograniczone do dużych zakÅ‚adów, których zdolność finansowa pozwalaÅ‚a na przetwarzanie odpowiednich dokumentów i dokonywanie niezbÄ™dnych pÅ‚atnoÅ›ci na rzecz odpowiednich stron zaangażowanych w Å‚aÅ„cuch dostaw transakcji. Mimo że Internet pomógÅ‚ w usprawnieniu procesu dziÄ™ki znacznemu skróceniu czasu poÅ›wiÄ™canego na komunikacjÄ™, uczyniÅ‚ on bardzo maÅ‚o usprawnienia procesu; tradycyjne metody przetwarzania dokumentów prawnych, takie jak umowy i inne odpowiednie weryfikacje, sÄ… nadal stosowane, co powoduje znaczne straty czasu, pieniÄ™dzy i innych cennych zasobów.

  Oferta firmy

  MisjÄ… PrepayWay jest usuniÄ™cie wspomnianego obciążenia poprzez integracjÄ™ zdecentralizowanego Å‚aÅ„cucha blokowego i samowystarczalnych inteligentnych umów z procesami biznesowymi w celu wprowadzenia nowego paradygmatu w handlu miÄ™dzynarodowym. W szczególnoÅ›ci PrepayWay oferuje:

  – prawnie wiążące wzory umów opracowane przez ekspertów prawnych zgodnie z odpowiednimi krajowymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi i przetÅ‚umaczone na wiele jÄ™zyków;

  – samowystarczalne inteligentne umowy zawierajÄ…ce zakodowane warunki umów;

  – zintegrowana brama do cyfrowych i walutowych transakcji walutowych obsÅ‚ugiwanych przez licencjonowanych partnerów depozytowych;

  – transgraniczne zdecentralizowane rozwiÄ…zanie finansowe;

  – bezpieczne przechowywanie zapisów inteligentnych umów i transakcji na blockchain;

  – skuteczne i możliwe do wyegzekwowania rozstrzyganie sporów przez SmartArb, MiÄ™dzynarodowy Inteligentny Instytut Mediacji i Arbitrażu.

  Å»adna pojedyncza firma nie może uwolnić potencjaÅ‚u samego blockchain. PrepayWay Blockchain Ecosystem integruje blockchain z istniejÄ…cymi funkcjami biznesowymi, wykorzystujÄ…c go do generowania wartoÅ›ci i przyspieszenia wzrostu. Efektem tej synergii bÄ™dÄ… możliwoÅ›ci strategicznego partnerstwa i dostÄ™pu do innowacyjnych technologii. Porównaj ofertÄ™ firmy z konkurencjÄ… naszej stronie.

  Opinia końcowa

  Pojawienie siÄ™ technologii blockchain zapoczÄ…tkowaÅ‚o nowÄ… erÄ™ transakcji bez zaufania, w których dwie lub wiÄ™cej stron może Å‚atwo przeprowadzać transakcje bez koniecznoÅ›ci sprawdzania wiarygodnoÅ›ci, autentycznoÅ›ci i integralnoÅ›ci transakcji przez stronÄ™ trzeciÄ…. Weźmy na przykÅ‚ad nabywcÄ™ we Francji, zainteresowanego dokonaniem przedpÅ‚aty na kredyt hipoteczny w Hiszpanii, jeÅ›li zaangażowane strony nie chcÄ… dokonywać transakcji opartych na zaufaniu (co jest okropnym pomysÅ‚em), istnieje potrzeba zweryfikowania przez kupujÄ…cego autentyczność wykazu, wÅ‚asność nieruchomoÅ›ci i zapewnienie, że odpowiednie dokumenty sÄ… nienaruszone. Proces ten jest bardzo nieefektywny, co powoduje znaczne marnotrawstwo cennych zasobów.

  Zastosowanie technologii blockchain poprzez ekosystem Prepayway znaczÄ…co zwiÄ™ksza wydajność handlu miÄ™dzynarodowego przy jednoczesnym zmniejszeniu czasu poÅ›wiÄ™conego na tradycyjne procesy. Ekosystem Prepayway ma wiele rozwiÄ…zaÅ„, które można Å‚atwo zintegrować z tradycyjnymi firmami.

  PrepayWay
  Opinie, skargi a doświadczenie klijentow (0)

  10
  100% Będę kupować tutaj nadal!
  Zamówienie
  rating
  10
  Serwis
  rating
  10
  Cennik
  rating
  10
  Dostava
  rating
  10

  Wszystkie opinie

  Czytaj o doswiadczeniach klientów, niezależnie opinie oraz skargi! Dowiedż się o najlepszych (online) sklepach. Wspólnie zdecydujemy, które sklepy są godne naszey uwagi a które nie!

  Napisz wlasną opinię o PrepayWay

  Twoja opinia

  FAQ

  Czy PrepayWay jest firmą godną zaufania?

  Obecnie jest 1 opinia klienta o PrepayWay. Średnio firma otrzymała ocenę w wysokości 10/10, a 100% recenzentów wskazało, że ponownie kupiliby produkt tej markę.

  Jakie usługi lub produkty oferuje PrepayWay?

  PrepayWay działa głównie w kategorii Finanse, a dokładniej w Inwestycja.

  Przeczytałem wszystkie recenzje. Co teraz?

  Você teve uma impressão positiva das avaliações? Nesse caso, você pode fazer seu pedido no site da PrepayWay com confiança. Caso contrário, você pode encontrar muitas outras marcas para ler no nosso site!