Crédit Agricole

Wszystkie opinie

Crédit Agricole

100% Kupiłbym tu ponownie

Opinie, skargi i doświadczenia klientów Napisz opinię

Poznaj niezależnie opinie, doświadczenia klientów oraz ich skargi! Dowiedz się o najlepszych sklepach online i dostawcach usług. Teraz klienci decydują, które sklepy są godne uwagi a które nie!

Wszystkie opinie (0)

  • Nie ma jeszcze żadnych opini!

    Znajdź firmy, z którymi masz doświadczenie i napisz o nich opinie! Twoje opinie przyczyniają się do większej przejrzystości rynku i zwiększają wiarygodność firm..

Inni również oglądali

Logo AlfaKredyt

AlfaKredyt

1 opinie

Znowu brakuje Ci kasy? Pieniądze palą Ci się w rękach? Nie możesz się powstrzy...

Logo Wirex
Logo Getin Noble Bank

Getin Noble Bank

1 opinie

Getin Bank jest markÄ… bankowoÅ›ci detalicznej, która należy do Getin Noble Bank S.A., jednego z najwi&Au...

Logo Alior Bank

Alior Bank

1 opinie

Opinie Alior BankNowoczesność oferuje wiele innowacyjnych rozwiązań, także w dziedzinie...

Crédit Agricole

Grupa Crédit Agricole, nazywana czasem „zielonym bankiem”, jest najwiÄ™kszÄ… na Å›wiecie spóÅ‚dzielczÄ… instytucjÄ… finansowÄ…. Crédit Agricole SA, Crédit Agricole SA, Crédit Agricole SA, Crédit Agricole SA, Crédit Agricole SA, Crédit Agricole SA W 1990 r. staÅ‚a siÄ™ miÄ™dzynarodowÄ… grupÄ… bankowÄ… o peÅ‚nym zakresie usÅ‚ug. poÅ›rednia spóÅ‚ka holdingowa na pierwszym rynku Euronext Paris i jest częściÄ… indeksu gieÅ‚dowego CAC 40. Lokalne banki grupy bÄ™dÄ…ce wÅ‚asnoÅ›ciÄ… banków regionalnych, na przeÅ‚omie Å›wiata przez S.A. poprzez spóÅ‚kÄ™ holdingowÄ…, w S.A. należaÅ‚y do spóÅ‚ek zależnych grupy, takich jak LCL, sieć wÅ‚oska i jednostka CIB.

O Crédit Agricole

Bank Crédit Agricole w Polsce oferuje szeroki wachlarz atrakcyjnych produktów i usÅ‚ug, od codziennej bankowoÅ›ci po pożyczki osobiste, karty kredytowe i produkty oszczÄ™dnoÅ›ciowe. DziaÅ‚a w wielu liniach biznesowych, zapewniajÄ…c usÅ‚ugi dla maÅ‚ych i Å›rednich przedsiÄ™biorstwa, dużych miÄ™dzynarodowych korporacji i dla sektora rolnego.

Oferujenie tylko usÅ‚ugi finansowe, ale także szerokÄ… gamÄ™ produktów ubezpieczeniowych. MajÄ… również duże doÅ›wiadczenie na rynku kredytów konsumenckich. Kredyty ratalne sprzedawane pod markÄ… CA Raty sÄ… dostÄ™pne w prawie 12 000 punktów sprzedaży w caÅ‚ej Polsce. Bank oferuje również karty kredytowe pod wspólnÄ… markÄ… we wspóÅ‚pracy z różnymi sieciami sklepów detalicznych.

Bank jest częściÄ… Credit Agricole, jednej z najwiÄ™kszych i najbardziej stabilnych grup finansowych w Europie, z historiÄ… siÄ™gajÄ…cÄ… ponad 120 lat i zbudowanÄ… na silnych korzeniach wzajemnych i kooperacyjnych. Każdego dnia obsÅ‚uguje 51 milionów klientów w 47 krajach na caÅ‚ym Å›wiecie.

Oferta firmy

Crédit Agricole zajmuje siÄ™ dostarczaniem dużym grupom lokalnym, miÄ™dzynarodowym i instytucjom finansowym silnej i zróżnicowanej wiedzy poprzez dedykowany zespóÅ‚ starszych bankierów. DziaÅ‚alność CAE obejmuje rynki kapitaÅ‚owe, finansowanie strukturalne i bankowość inwestycyjnÄ…, a także regularne usÅ‚ugi bankowoÅ›ci korporacyjnej.

Przedsiębiorstwa bankowe

Crédit Agricole angażuje siÄ™ w sukcesy firm, oferujÄ…c im specjalne produkty, usÅ‚ugi i porady dla firm z różnych dziedzin. Zawsze stawiajÄ…c klientów na pierwszym miejscu, wyspecjalizowane centra biznesowe mogÄ… zarzÄ…dzać firmÄ….

Bankowość prywatna

Klientom o wysokiej wartości netto oferuje się najnowocześniejszą, spersonalizowaną usługę zarządzania i ochrony ich bogactwa, korzystając z doświadczenia i pozycji Bankowości Prywatnej Grupy.

Bankowość detaliczna

Crédit Agricole posiada szerokÄ… gamÄ™ produktów i usÅ‚ug o wartoÅ›ci dodanej, zaprojektowanych w celu zaspokojenia rosnÄ…cego popytu swoich klientów. Porównaj ofertÄ™ banku z konkurencjÄ… naszej stronie. Ponadto Crédit Agricole opracowaÅ‚ specjalne pakiety dostosowane do specyficznych potrzeb klientów i zmieniajÄ…cych siÄ™ etapów życia.

Fidelity Club oferuje najlepszym klientom wyjÄ…tkowe doÅ›wiadczenie bankowe, które jest wzbogacone o priorytetowe usÅ‚ugi, preferencyjne traktowanie, przyjazne i profesjonalne doradztwo dostosowane do ich celów i stylu życia. Optime oferuje tym, którzy majÄ… aktywne życie z różnymi zobowiÄ…zaniami i ambicjami, różnymi rozwiÄ…zaniami, aby żyć Å‚atwiej.

Opinia końcowa

Klienci Crédit Agricole majÄ… Å‚atwy dostÄ™p do usÅ‚ug banku, w tym za poÅ›rednictwem bankowoÅ›ci elektronicznej i rozbudowanej sieci oddziaÅ‚ów. Każdy klient, który posiada kartÄ™ debetowÄ… lub kredytowÄ…, może korzystać ze zniżek do 55 procent przez caÅ‚y rok. Credit Agricole's Discount Club to najwiÄ™ksza zniżka w Polsce, obejmujÄ…ca 3000 marek w 10 000 lokalizacji w caÅ‚ym kraju.

Strona internetowa banku jest nowoczesna, bardzo przejrzysta i wyjÄ…tkowo interaktywna. Łatwo znaleźć potrzebne informacje, które podane sÄ… w sposób jasny i przejrzysty. UsÅ‚ugi cyfrowe sÄ… wygodne, proste i szybkie. Credit Agricole ma zintegrowane usÅ‚ugi cyfrowe i aplikacje mobilne, bankowość internetowÄ… i telefonicznÄ…, a także szerokÄ… sieć bankomatów dogodnie zlokalizowanych w caÅ‚ej Polsce.