Azimo

Wszystkie opinie

Azimo

100% Kupiłbym tu ponownie

Opinie, skargi i doświadczenia klientów Napisz opinię

Poznaj niezależnie opinie, doświadczenia klientów oraz ich skargi! Dowiedz się o najlepszych sklepach online i dostawcach usług. Teraz klienci decydują, które sklepy są godne uwagi a które nie!

Wszystkie opinie (0)

  • Nie ma jeszcze żadnych opini!

    Znajdź firmy, z którymi masz doświadczenie i napisz o nich opinie! Twoje opinie przyczyniają się do większej przejrzystości rynku i zwiększają wiarygodność firm..

Inni również oglądali

Logo Wirex
Logo Getin Noble Bank

Getin Noble Bank

1 opinie

Getin Bank jest markÄ… bankowoÅ›ci detalicznej, która należy do Getin Noble Bank S.A., jednego z najwi&Au...

Logo Alior Bank

Alior Bank

1 opinie

Opinie Alior BankNowoczesność oferuje wiele innowacyjnych rozwiązań, także w dziedzinie...

Logo BIK

BIK

1 opinie

Opinie o BIK Grupa BIK jest gÅ‚ównym źródÅ‚em informacji kredytowej i gospodarczej w Polsce. Gromad...

Azimo

Azimo - firma zajmujÄ…ca siÄ™ przelewami pieniÄ™dzy, której celem jest najwiÄ™ksze w historii uproszczenie i zwiÄ™kszenie opÅ‚acalnoÅ›ci ich przesyÅ‚ania. Azimo daje Ci wolność w wysyÅ‚aniu pieniÄ™dzy, kiedy chcesz i jak chcesz. Sprawia, że Twój czas i pieniÄ…dze znaczÄ… wiÄ™cej poprzez eliminacjÄ™ dÅ‚ugich kolejek i zawsze jest transparentny co do stawek i opÅ‚at. Wszystko to, ponieważ Azimo rozumie, że nie chodzi tylko o wysyÅ‚anie pieniÄ™dzy, lecz także o pomoc w poÅ‚Ä…czeniu Å›wiata. W czasach, gdy zdaje siÄ™, że powstaje coraz wiÄ™cej murów, chce pomóc zmienić życie milionów ludzi na lepsze.

Misja i wizja Azimo

MisjÄ… Azimo jest używać technologii, by zdemokratyzować usÅ‚ugi finansowe, sprawiajÄ…c, że sÄ… przystÄ™pne cenowo i dostÄ™pne dla wszystkich. Wizja Azimo to lepszy sposób na dzielenie siÄ™ pieniÄ™dzmi na Å›wiecie ulepszajÄ…cy życie milionów ludzi.

Jak to dziaÅ‚a? 

Azimo wspóÅ‚pracuje z partnerami w 195+ krajach. WspóÅ‚pracuje z najwiÄ™kszymi firmami pÅ‚atniczymi na Å›wiecie i podlega regulacjom FCA (brytyjskiego UrzÄ™du Nadzoru UsÅ‚ug Finansowych) oraz HMRC (UrzÄ™du Podatkowego i Celnego Jej Królewskiej MoÅ›ci) aby bezpiecznie dorÄ™czać pieniÄ…dze. W celu szybkiej realizacji przelewu przechowuje fundusze w wiÄ™kszoÅ›ci Å›wiatowych walut, co oznacza, że może bÅ‚yskawicznie przesyÅ‚ać Å›rodki do ponad 60 krajów. PrzesyÅ‚anie pieniÄ™dzy nigdy nie byÅ‚o prostsze Kilka prostych kroków, aby przelać Å›rodki z punktu A do punktu B:

- Wprowadź dane odbiorcy i kwotę;

- Zdefiniuj przelew wprowadzając dane samodzielnie, lub poproś o nie za pośrednictwem aplikacji;

- Płać bezpiecznie.

Akceptowane sÄ… karty Visa, Master Card, Maestro i przelewy bankowe. PieniÄ…dze z konta partnera lokalnego Azimo sÄ… przesyÅ‚ane do banku odbiorcy lub punktu odbioru gotówki PieniÄ…dze mogÄ… zostać dorÄ™czone w ciÄ…gu kilku minut lub kilku dni, w zależnoÅ›ci od szybkoÅ›ci przetwarzania przelewu przez bank odbiorcy. Co sprawia, że ceny Azimo sÄ… konkurencyjne. Codziennie za poÅ›rednictwem Azimo realizowane sÄ… tysiÄ…ce przelewów. OszczÄ™dź z Azimo 90% w porównaniu ze swoim bankiem lub dostawcÄ… usÅ‚ugi przelewów offline za sprawÄ… korzystniejszych kursów, niższych opÅ‚at i braku prowizji za pÅ‚atność kartÄ… debetowÄ….

Bezpieczeństwo z Azimo

BezpieczeÅ„stwo Twoich transakcji jest priorytetem Azimo. W celu zagwarantowania bezpieczeÅ„stwa przekazywanych Å›rodków, dziaÅ‚alność Azimo podlega nadzorowi FCA. Azimo korzysta z najnowoczeÅ›niejszej, certyfikowanej technologii. Wszystko to sprawia, że możesz przesyÅ‚ać pieniÄ…dze bez żadnych obaw. Azimo Ltd jest autoryzowane przez brytyjski UrzÄ…d Nadzoru UsÅ‚ug Finansowych na podstawie ustawy o pieniÄ…dzach elektronicznych z 2011 roku (Electronic Money Regulations 2011), w zakresie Å›wiadczenia usÅ‚ug pÅ‚atniczych i wydawania pieniÄ™dzy elektronicznych. Azimo korzysta z zaawansowanej technologii wyposażonej w wiele punktów kontrolnych w celu zagwarantowania, że Twoje przelewy speÅ‚niajÄ… wÅ‚aÅ›ciwe standardy bezpieczeÅ„stwa okreÅ›lone w procedurze "Poznaj swojego klienta" i odpowiednich regulacjach. Systemy Azimo nieustannie wyszukujÄ… nietypowe transakcje. Czasem Azimo może wstrzymać realizacjÄ™ przelewu, a nastÄ™pnie skontaktować siÄ™ z TobÄ… w celu zagwarantowania bezpieczeÅ„stwa przekazywanych Å›rodków. Strona internetowa i aplikacja mobilna Azimo korzystajÄ… z systemów technologii MasterCard SecureCode i Verified by Visa, aby zagwarantować, że realizowane sÄ… wyÅ‚Ä…cznie zweryfikowane transakcje. Azimo wspóÅ‚pracuje z jednymi z najwiÄ™kszych banków oraz firm pÅ‚atniczych aby móc zapewnić, że powierzane mu pieniÄ…dze bezpiecznie dotrÄ… do celu.

Podziel siÄ™ swojÄ… opiniÄ…!

Masz życzenie odnośnie do Azimo? Podziel się swoją opinią na ten temat! Twoja opinia może się przydać innym użytkownikom.