Jak grać na giełdzie? - wskazówki i porady

Jak grać na giełdzie? - wskazówki i porady
Finanse

Granie na giełdzie i inwestowanie w

akcje to jedna z najpopularniejszych kategorii inwestycyjnych. W przeciwieństwie do obligacji to właśnie akcje mogą pozwolić wygenerować nieograniczone zwroty. Jednocześnie przy mniejszej wiedzy możesz też mądrze zarządzać swoimi środkami. Oczywiście ryzyko inwestowania w akcje jest większe niż w obligacje czy depozyty. To właśnie sprawia, że chęć inwestycji w papiery wartościowe przyciąga coraz to więcej zainteresowanych z odpowiednim kapitałem, którzy chcą ulokować pieniądze z nadzieją dużego zwrotu w akcjach lub obligacjach.

Czym na giełdzie są wspomniane akcje i jak inwestujemy?

W ogólnym ujęciu akcje stanowią część własności firmy. Dlaczego warto inwestować? Z prawnego punktu widzenia akcje to papiery wartościowe, które służą do rejestrowania praw i obowiązków akcjonariuszy. Ważne jest to, że prawa dotyczą działań, a nie ich właścicieli. Czym jest prawo do posiadania akcji? To nic innego jak prawo do udziału w wypłacie zysków firmy w perspektywie dłuższego czasu. Ponadto w przypadku likwidacji wspólnicy mają prawo do udziału w pozostałym majątku, czyli zyskach, które nie zostały wcześniej podzielone. Wszystkim akcjonariuszom, którzy inwestują, przysługują również dodatkowe prawa - do spółki. Są to uprawnienia do ograniczania wpływu na działalność spółki. Głównie poprzez prawo głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. W praktyce inwestycyjnej (zwłaszcza dla osób fizycznych) wspomniane prawa nie mają jednak znaczenia.

Co to takiego Giełda Papierów Wartościowych?

Giełda GPW to miejsce na którym papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe mogą być kupowane i sprzedawane w sposób zorganizowany. Istotą giełdy jest zgromadzenie w jednym miejscu wszystkich zainteresowanych obrotem papierami wartościowymi. Z jednej strony pozwala to zapewnić dostateczną płynność rynku oraz określić względnie efektywną cenę. Kiedyś było to fizyczne miejsce – duża i hałaśliwa sala znana z amerykańskich filmów. Obecnie to tylko odpowiedni system informatyczny z możliwością dostępu. Można systemem zarządzać z każdego miejsca i podejmować zakup lub sprzedaż.

Jak grać na giełdzie i jak kupować akcje?

Wielu początkujących inwestorów, która zamierza rozpocząć swoją przygodę zadaje sobie to pytanie na samym początku - jak dobrze grać na giełdzie? Inwestowanie na giełdzie to nie jest to prosta i łatwa sprawa. W ogólny sposób można stwierdzić, że wiele osób po prostu handluje na giełdzie. Grają, to znaczy obstawiają i decydują. Podejmują decyzję, czy cena spadnie lub wzrośnie w konkretnym terminie. Dokonują wielu takich transakcji w perspektywie czasu. Niektórzy zarabiają na decyzjach. Inni tracą swój kapitał. Takimi prawami rządzi się giełda.

  • Inwestowanie w popularne akcje - inwestor kupouje akcje. W ten spośób decyduje się w pewien sposób na zakup “część firmy” i określony pakiet uprawnień. Po pewnym czasie może sprzedawać je po określonej cenie w oparciu o aktualne notowania giełdowe. Kluczem jest znalezienie odpowiedzi na pytanie jakie akcje kupić i kiedy je sprzedać.
  • Dywidendy - tutaj sytuacja jest powiązana. Jeżeli inwestujesz, to możesz liczyć na dywidendę. To zyski, które taka spółka wypłaci na podstawie decyzji walnego zgromadzenia. Nie są one konieczne. Zwykle nie stanowią całego zysku z poprzedniego roku. Po rozliczeniu dywidendy środki z dywidendy trafią bezpośrednio na Twoje konto maklerskie. W praktyce jednak dywidendy stanowią zwykle tylko niewielką część zysku przypadającego na jedną akcję. Poniżej lista dywidend wypłacanych przez Pekao SA – jedną ze spółek o największej dywidendzie na GPW. W ciągu ostatnich 5 lat stopa dywidendy przekroczyła 5%, czyli znacznie więcej niż np. oprocentowanie depozytów.

Gdzie jest ryzyko inwestowania w akcje?

Ponieważ cena akcji zmienia się każdego dnia, Twój zarobek na inwestycji również zmienia się każdego dnia. Jednocześnie istnieje wiele czynników, które powodują ciągłe wahania ceny akcji. Z jednej strony są to wszystkie czynniki, które są ściśle związane z firmą. Na przykład zmiany biznesowe, wyniki finansowe, nowe umowy itp. Z drugiej strony czynniki te są związane z tym, jak inwestorzy postrzegają perspektywy gospodarki i branży, w której działa firma. Do tego dochodzi kilka czynników, takich jak napływ i odpływ funduszy inwestycyjnych, które zmuszone są sprzedawać lub kupować. Firmy finansowe również mają znaczący wpływ na ostateczną cenę wielu akcji.

Różnorodność strategii inwestowania w akcje - jak grać na giełdzie?


Dość popularną strategią inwestowania w akcje jest inwestowanie wartości. Polega na znajdowaniu niedowartościowanych akcji, kupowaniu ich i utrzymywaniu ich w portfelu przez długi okres. W tej strategii niezbędne jest umiejętne stosowanie analizy podstawowej. Zakłada natomiast, że przejmuje dojrzałą spółkę o stabilnych i mocnych wynikach finansowych, której cena spadła poniżej „prawdziwej wartości” z różnych, raczej przejściowych przyczyn. Kolejna strategia to wzrost inwestycji. Strategią wzrostu inwestycji jest znalezienie firm, które są w najlepszym momencie. Przy tej strategii dzisiejsza cena akcji i to, czy jest ona wyższa czy niższa od jej prawdziwej wartości, nie jest tak ważna. Perspektywy biznesowe są ważne, aby umożliwić firmie znaczną poprawę wyników. W tej strategii często wykorzystuje się również analizę techniczną i śledzenie trendów. Zakłada, że ​​np. jeśli cena akcji wzrośnie, to coraz więcej inwestorów dostrzega jej perspektywy i trend się utrzyma. Wzrost inwestycji może być strategią długoterminową, podobną do wartości inwestycji, ale inwestującą w różnego rodzaju firmy. Jednak zazwyczaj jest to strategia krótko lub średnioterminowa.

Więcej Finanse