Zmiana dostawcy prądu - czy to proste?

Zmiana dostawcy prądu - czy to proste?
Energia

Wbrew pozorom

zmiana dostawcy energii elektrycznej nie jest trudną sprawą. Każdy, kto mieszka w domu jedno- lub wielorodzinnym dłużej niż pięć lat, ma prawo do zmiany dostawcy energii elektrycznej. Przeczytaj, jak skorzystać z tego prawa i wykonaj odpowiednie procedury.

Ponad 90% odbiorców energii elektrycznej w Polsce jest zaopatrywanych przez pięciu największych operatorów sieci dystrybucyjnych, tzw. elektrownie. Oprócz tych potentatów na rynku istnieje kilkanaście mniejszych jednostek, które dostarczają tanią energię elektryczną małym grupom odbiorców. W zależności od sieci, z której zasilane są Twoje urządzenia i ilości pobieranej przez nie energii, konsumenci są podzieleni na grupy połączeń. Mieszkańcy domów jednorodzinnych, określanych w nomenklaturze elektrowni jako gospodarstwa domowe, zwykle pobierają energię elektryczną z sieci niskiego napięcia i są zaliczani do grupy G, w której zgodnie z wybranym systemem rozliczeń dostawcy rozróżnia się podgrupy G11 i G12 oraz ich dodatkowe. Do ich zdefiniowania operatorzy używają kilku dodatkowych symboli literowych.

Jakie prawa ma konsument przy zmianie sprzedawcy energii?

Każdy odbiorca może zrezygnować z usług operatora, z którym zawarł umowę kompleksową zakupu i przesyłu energii. Chociaż nie możesz zrezygnować z usługi transportowej, masz prawo do zawarcia umowy na dostawę taniej energii z innym dowolnie wybranym dostawcą (podstawa prawna: art. 9 bis (88d), art. 9c ust. 6 i 7 oraz art. 56 ust.2 pkt 3 Prawa energetycznego; Rozporządzenie Ministra Gospodarki). Sytuacja jest więc podobna jak na rynku usług telekomunikacyjnych. Zgodnie z przepisami istnieje możliwość przesyłania energii elektrycznej od dowolnego dostawcy do odbiorcy poprzez sieć innego podmiotu handlowego. Jednocześnie przedsiębiorstwo energetyczne zobowiązane jest do świadczenia usług przesyłowych dla wszystkich odbiorców i dostawców. Przed 2007 rokiem beneficjent zawarł z zarządcą sieci przesyłowej umowę kompleksową na zakup i przesył energii. Teraz możesz zawrzeć dwie odrębne umowy: jedną na przesył z operatorem sieci, a drugą na zakup energii z firmą, która oferuje ją do sprzedaży. Jeśli jednak chcesz, możesz również zawrzeć kompleksową umowę z dotychczasowym dostawcą. Ustawodawca chciał wprowadzić element konkurencyjny, który przełożyłby się na niższe ceny energii.

Wypowiedzenie umowy na energię i nowa umowa

Należy zauważyć, że zmiana sprzedawcy energii elektrycznej niesie za sobą nie tylko korzyści, ale także większe ryzyko, np. w przypadku, gdy nowy sprzedawca stanie się nierzetelny lub niewypłacalny. Decydując się na nowego dostawcę energii elektrycznej trzeba być bardzo ostrożnym: porównać ceny, sprawdzić opcje płatności, czas trwania umowy i warunki jej wypowiedzenia. Należy sprawdzić, czy usługodawca automatycznie przedłuża umowę na czas określony po jej wygaśnięciu, czy też odbywa się to dopiero po wyrażeniu przez usługobiorcę zgody. Należy również zweryfikować, czy nowy dostawca nie zawarł żadnych postanowień umownych dotyczących ukrytych kosztów, takich jak kary umowne w przypadku nie przedłużenia lub rozwiązania umowy. Odbiorca rozliczenia według stawki G11 lub G12 ma prawo do zmiany dostawcy dwa razy w roku.

Co możesz zaoszczędzić zmieniając dostawcę energii elektrycznej

Na całkowity koszt energii elektrycznej ponoszony przez odbiorcę składają się koszty zakupu energii elektrycznej i jej wysyłki. Stawki dla odbiorców w grupach taryfowych G obejmują składniki stałe rozliczane miesięcznie (opłata negocjacyjna) oraz składniki zmienne (rekompensata za dostarczoną energię) na podstawie ilości zużytej energii elektrycznej. Zmieniając dostawcę energii, możemy zmienić jedynie składnik zakupowy kosztów. Koszty transmisji pozostają takie same.

Kluczowa taryfa przy zmianie dostawcy prądu

Większość Polaków jest przyzwyczajona do stałej stawki, czyli takiej samej stawki niezależnie od pory dnia i dnia tygodnia. A stawka powinna być dostosowana do trybu życia domowników. Przy dobrze dobranej stawce można naprawdę dużo zaoszczędzić. Rodzaje stawek dla gospodarstw domowych są następujące. Stawka G11: jest to stawka jednostrefowa, najpopularniejsza, tzn. stawka obowiązująca 2 godziny na dobę. Korzystna stawka dla domów, w których mieszkańcy zużywają energię elektryczną, robią pranie, uruchamiają zmywarkę o różnych porach dnia i nocy itp. Stawka G12: jest to stawka za dwie strefy, połączenie Cena noclegu. Klient ma dwie stawki za energię elektryczną, inną w nocy i inną w ciągu dnia. Niższa stawka obowiązuje w nocy między 22:00 a 18:00, wyższa w ciągu dnia, z krótką przerwą, ponieważ energia elektryczna znów jest tańsza między 13:00 a 15:00. Polecany dla osób, które nie mają problemu z instalacją lub myciem zmywarki po godzinie 22:00. i że są w domu tylko w ciągu dnia. Możesz dużo zaoszczędzić dzięki stawce G12. Stawka G12w: podobna do poprzedniej stawki, ale w weekendy płacisz też mniej za prąd. Najtańszy prąd płynie z reguły w piątki od godziny 22:00. do poniedziałku do godz. 6:00 Doskonała opcja dla osób, które potrafią ustawić swój czas tak, aby ich zużycie energii było wyższe w te dni i noce tygodnia. Plan przedpłacony G11p - Aby z niego korzystać, należy zainstalować licznik przedpłacony. Niestety będzie to na własną rękę, ale na dłuższą metę może się to opłacić. W tej stawce zwykle nie ma opłaty abonamentowej lub jest to połowa kwoty używanej w innych stawkach, więc koszty energii elektrycznej są już zaoszczędzone. Kwh kupujesz i używasz, aż się skończy. Bardzo dobra opcja dla osób, które wynajmują mieszkanie i obawiają się, że najemca nie zapłaci rachunków. Stawka z gwarancją stałej ceny — jest to stawka, która chroni przed rosnącymi cenami energii elektrycznej. Podpisujesz umowę na czas określony i masz gwarancję, że nie będziesz już płacić za prąd. Każdy musi dostosować stawkę do swojego stylu życia, dzięki czemu można zaoszczędzić nawet kilkaset złotych rocznie.

Więcej Energia